Hur säker är barnens skolväg?

Sex av tio bilar kör för fort på 40-sträckor, och respekten för 30-skyltar är ännu mindre. Hur säker är egentligen ditt barns skolväg? Nu vill NTF i samarbete med Mercedes Benz i Sverige kartlägga och förbättra alla barns väg till skolan. Hjälp till och var med och tävla om 10 000 kronor till klassen.

Läs mer här här


2016-11-21