Hög hastighet och lösgrus farligt för MC-åkare

Våren har varit ovanligt tidig i år, och allt fler motorcyklar syns på våra vägar. I april skjuter antalet döda och svårt skadade i höjden. En genomgång av de senaste fem årens statistik visar att singelolyckorna är något mer vanliga i april än under resten av året, höga hastigheter och lösgrus är ofta problemet.

Under vecka 16 pågår Polisens insatsvecka med fokus på hastighet.

- Hur allvarlig konsekvensen av en olycka blir handlar till stor del om fordonens hastighet. Att hålla skyltad hastighet ökar också möjligheten för andra trafikanter att upptäcka en mc-förare i god tid. Vi gör vad vi kan för att minska hastighetsöverträdelserna på våra vägar och satsar extra under vecka 16, säger Ulf Carnerius, Trafikpolischef i Gävleborg.
Under 2009-2013 dog och skadades svårt drygt 1 500 motorcyklister. Andelen singelolyckor var cirka 57 procent. Flertalet olyckor sker under april-september.

En genomläsning av olycksbeskrivningarna för april 2009-2013 i Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA visar att höga hastigheter i kombination med lösgrus påfallande ofta verkar vara problemet. Andelen singelolyckor var under månaden 63 procent, alltså något högre.

- För motorcyklister, som är så oskyddade, är det förstås extra viktigt att hålla hastigheten. Samtidigt vill jag uppmana väghållaren att så fort som möjligt samla upp allt grus, säger Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare NTF Gävleborg.

Kontaktpersoner:
Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare NTF Gävleborg,
070-313 40 14
Ulf Carnerius, Trafikpolischef Gävleborg, 010-567 90 32


2014-04-22