Hälften av alla 3-åringar färdas farligt i bil

51 procent av Sveriges 3-åringar åker framåtvänt i bilen. Det är en minskning med 9 procentenheter jämfört med 2010 då NTF senast genomförde sin riksomfattande observationsundersökning. I Gävleborg färdas 3-åringarna säkrare än genomsnittet, men det är fortfarande långt ifrån en acceptabel nivå. Rekommendationen är bakåtvänt upp till 4-5 års ålder eller så länge det är möjligt. NTF:s studie bygger på observationer utanför 345 förskolor fördelade över hela landet och omfattar över 6000 barn.

Rekommendationerna att sitta bakåtvänt upp till 4-5 års ålder eller så länge det är möjligt är en viktig del av den svenska bilbarnskulturen. Den har starkt bidragit till Sveriges historiskt låga antal dödade och svårt skadade barn i bil.

(Resultatet för Gävleborg anges inom parantes.)
Enligt NTF:s studie sitter 4 procent av ettåringarna framåtvänt vilket också är en förbättring jämfört med studien som gjordes 2010 då 6 procent åkte framåtvänt, (bättre än genomsnittet). Vid två års ålder sitter fortfarande 83 procent av barnen bakåtvänt, (bättre än genomsnittet), medan knappt hälften av 3-åringarna åker bakåtvänt, (bättre än genomsnittet).

- Det är positivt att allt fler barn åker bakåtvänt längre upp i åldrarna men det är ändå alarmerande att drygt var tredje av våra treåringar dagligen utsätts för en förhöjd risk att skadas allvarligt i bil. Det är upp till 5 gånger större risk att skadas svårt i en framåtvänd bilbarnstol, säger Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare vid NTF Gävleborg.

Att barn växer ur sitt bilbarnskydd är naturligt och det är inte alltid lätt att få plats med ett förhållandvis stort bakåtvänt bilbarnskydd i en mindre bil men många föräldrar vet inte om att framåtvänt åkande medför en förhöjd risk för skador på barnets rygg och nacke. Så sent som i april i år presenterade NTF statistik som bygger på över 3000 polis -och sjukvårdrapporter de senast tio åren. Andelen barn 0-3 år med skador på nacke och rygg är cirka 8 %. För gruppen 4-6 år, där man i större utsträckning färdas framåtvänt, ökar andelen till 20 %.

- Det finns idag många bilbarnstolar på marknaden och flera av dem har lösningar som gör det enkelt att montera stolen i bilen. Det är också viktigt att tänka på att man väljer en stol som barnet kan sitta bakåtvänt i så länge som möjligt. Om barnets vikt ligger inom gränsen för bilbarnstolen är den inte urvuxen förrän öronen på barnet sticker upp ovanför stolen, säger Lars-Eric Abrahamsson.

Anledningen till att man vänder barnen till framåtvänt åkande för tidigt är många men det är tydligt att det finns kunskapsbrister hos föräldrar, mor- och farföräldrar och andra som skjutsar barnen. De vanligaste orsakerna är att man anser att barnet vuxit ur stolen och det inte är familjens ordinarie bil man skjutsar barnet i till förskolan. Här kan man anta att man upplever att det är krångligt att flytta stolen mellan bilarna.Kontaktperson NTF Gävleborg:
Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare, 070-313 40 14

Frågor rörande undersökningen:
Agneta Berlin: Nationell projektledare 073-361 03 56


2013-12-19