Dags för skolstart igen -

Extra viktigt att hålla hastigheten vid skolorna

För många barn är sommarlovet slut och det är dags att ta sig till skolan igen. De yngre barnen har sällskap av sina föräldrar, medan de lite äldre borde kunna gå eller cykla på egen hand – vilket förutsätter en säker trafikmiljö. Runt de flesta skolorna är hastigheten begränsad till 30 km/tim – en hastighet som alltför många bilister inte håller.

NTF mäter hastigheten i tätorter varje år och de senaste mätningarna visar att det är de lägsta hastigheterna som är svårast att följa – trots att många uppger att det just där man tycker att det är viktigast att hålla rätt hastighet. Endast 44 procent gjorde det på 40-sträckorna medan det var 72 procent som gjorde det på 70-sträckor.

- Hastighetsgränserna är satta utifrån den trafikmiljö som råder på platsen. Även mycket små överträdelser påverkar trafiksäkerheten. Det finns till exempel en rimlig chans för en oskyddad trafikant att klara en kollision med ett motorfordon i 30-40 km/h. Därför är detta en vanlig hastighetsgräns utanför skolor och i stadskärnorna där personer i stor omfattning går eller cyklar, säger Johanna Westlin, Inspektör vid lokalpolisområde Gästrikland.


Om man som förälder vet och kan känna sig säker på att inga bilar kör för fort, skulle möjligheterna för barn att gå och cykla till skolan öka markant.

- Alla barn som bor inom tätorten borde kunna gå eller cykla till skolan istället för att bli skjutsade. En förutsättning är att alla vi andra gör vårt bästa för att lätta på gasen och se till att hålla hastigheten. Ibland kan man dock behöva stöd för att inte köra för fort. På landsväg kan en farthållare fungera bra och i tätorten är t ex appen NTF Rätt Fart ett bra stöd, eftersom den hela tiden håller koll på hastighetsgränsen, säger Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare, NTF Gävleborg.

Under denna vecka satsar polisen extra på att kontrollera hastigheten på landets vägar. Polisen kommer framför allt stå där det lokalt är allra viktigast att hålla hastigheten, antingen för att det är många oskyddade trafikanter eller för att trafikmiljön på annat sätt är extra osäker eller olycksdrabbad.
Insatsveckan är gemensam för hela Europa.


Kontaktpersoner:
Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare NTF Gävleborg, 070-313 40 14
Johanna Westlin, Inspektör lokalpolisområde Gästrikland, 072-216 27 07


2016-08-22