Dags att tänka på däckbytet

Att köra på vinterdäck på vintern är viktigt för trafiksäkerheten. När det är halt eller när temperaturen ligger under +5°C har sommardäck inte alls de egenskaper som behövs för att minimera olycksrisken.

Vilka datum gäller?
Förutom att det ökar trafiksäkerheten är det lag på vinterdäck vid vinterväglag den 1 december till den 31 mars för personbilar klass I, lätta lastbilar och lätta bussar upp till 3,5 ton samt släp som dras av dessa. Mönsterdjupet på däcken ska vara minst 3 mm. Säkerhetsrekommendationen är minst 5 mm.

Dubbdäck får användas 1 oktober – 15 april, men även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag. Lokala föreskrifter kan förekomma om förbud mot dubbade däck. Om det råder vinterväglag på en aktuell sträcka avgör Polisen.

Vinterdäcken är olagliga när de slits under 3 mm vid vinterväglag under perioden 1 december till 31 mars. Om det är skillnad i mönsterdjup ska alltid de bästa däcken sitta bak på bilen annars ökar risken att få sladd. Detta gäller bak-, fram- och fyrhjulsdrivna bilar. En sladd blottar omedelbart den svagaste sidan på bilen inför en kollision (sidokrock).

Kontrollera lufttrycket!
Det är lufttrycket i däcken som bär bilen, inte däcket i sig. Vid en undanmanöver kan fel lufttryck göra att man råkar ut för en allvarlig olycka men med rätt lufttryck i däcken minskar denna risk.

Fel lufttryck i däcken kan även bli dyrt. 80 % av rekommenderat lufttryck minskar däckets livslängd med en femtedel och ökar bränsleförbrukningen med cirka 3 %.


2014-11-18