Bilisterna i Ovanåker bäst på att använda bilbältet!

NTF:s årliga bältesmätning visar att 97 % av invånarna i Ovanåkers kommun använder bilbälte. Med detta resultat är man bäst i Gävleborgs län, sämst placerar sig Nordanstig där endast 76 % använder bilbältet. NTF:s bältesmätningar omfattar samtliga 290 kommuner i landet. Genomsnittet i Sverige hamnade på 93,1%. Gävleborg hamnade på 91 %, vilket är en 17:e plats av Sveriges 23 län. Man kan konstatera att det är långt kvar till det nationella målet år 2020 där 99 % ska använda bilbälte. Dalarna och Kalmar län ligger lägst med 87 %.

- Det positiva som går att utläsa av mätningen är att Gävleborg höjt användandet med 0,3 % sedan 2012 och om man ser tillbaka till 2005 då användandet låg på 71,8 % har stora framsteg gjorts. Däremot kan vi inte acceptera att bältesanvändandet i Gävleborg, år efter år, ska återfinnas bland det sämsta i landet, säger Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare vid NTF Gävleborg.

NTFs observationer avslöjar även skillnader mellan könen, (resultatet för Gävleborg inom parantes). Kvinnliga förare är bättre på att ta på bältet 96,3 % (94 %) jämfört med manliga bilförare 91,2 % (90 %). Hos passagerarna i framsätet är skillnaden ännu större. 96,6 (95 %) procent för kvinnorna och 89,3 (85 %) procent bland männen.

Bilbältet är den viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i fram- och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid kortare sträckor och låga hastigheter, då det verkligen kan utgöra skillnaden mellan liv och död.

Bältesanvändningen i Gävleborgs Län


Kontaktpersoner:
Lars-Eric Abrahamsson, NTF Gävleborg, 070-313 40 14

Frågor rörande undersökningen:
Agneta Berlin: Nationell projektledare 073-361 03 56


2013-11-27