Bilisterna i Gävleborg bland de sämsta att använda bilbältet!

NTF:s årliga bältesmätning visar att 99 % av invånarna i Hallands län använder bilbälte. Med detta resultat är man bäst i Sverige på att använda bilbälte. Gävleborg hamnar först på 17:e plats av totalt 23 län på 91 %. NTF:s bältesmätningar omfattar samtliga 290 kommuner i landet. Genomsnittet i Sverige hamnade på 93,1%. Man kan konstatera att det är långt kvar till det nationella målet år 2020 där 99 % ska använda bilbälte. Dalarna och Kalmar län ligger lägst med 87 %.

- Det positiva som går att utläsa av mätningen är att Gävleborg höjt användandet med 0,3 % sedan 2012 och om man ser tillbaka till 2005 då användandet låg på 71,8 % har stora framsteg gjorts. Däremot kan vi inte acceptera att bältesanvändandet i Gävleborg, år efter år, ska återfinnas bland det sämsta i landet, säger Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare vid NTF Gävleborg.

NTFs observationer avslöjar även skillnader mellan könen, (resultatet för Gävleborg inom parantes). Kvinnliga förare är bättre på att ta på bältet 96,3 % (94 %) jämfört med manliga bilförare 91,2 % (90 %). Hos passagerarna i framsätet är skillnaden ännu större. 96,6 (95 %) procent för kvinnorna och 89,3 (85 %) procent bland männen.

Bilbältet är den viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i fram- och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid kortare sträckor och låga hastigheter, då det verkligen kan utgöra skillnaden mellan liv och död.

- Bältet hamnar ofta fel om man har det utanpå tjocka kläder. Särskilt viktigt att tänka på under årets kalla månader. Knäpp upp vinterjackan så att bältet kommer så nära kroppen som möjligt för att ge ett bra skydd. Särskilt viktigt är att höftbältet är under ytterkläderna, menar Lars-Eric Abrahamsson.

Checklista för god bältesanvändning


• Axelbandet över bröstet. Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så att det hamnar rätt i förhållande till din längd.

• Höftbandet mot låren. Det nedre bandet ska sitta över höftbenet ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsakar inre blödningar.

• Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt slår du i ratten innan det gör någon nytta.


Kontaktpersoner:
Lars-Eric Abrahamsson, NTF Gävleborg, 070-313 40 14

Frågor rörande undersökningen:
Agneta Berlin: Nationell projektledare 0733 -610 356


2013-11-14