Bilisterna i Bollnäs är bäst i Gävleborg på att använda bilbältet!

NTF:s årliga bältesmätning visar att 92 % av invånarna i Gävleborg använder bilbälte. Med detta resultat placerar man sig bland de 8 sämsta länen i Sverige. Genomsnittet för Sverige hamnar på 93 % och bästa län är Halland på 99 %. NTF:s bältesmätningar omfattar samtliga 290 kommuner i landet. Kalmar län ligger lägst med 84 %.

- Attityder och beteenden hos trafikanten måste få högre status i trafiksäkerhetsarbetet och sektorsansvaret för svensk trafiksäkerhet bli tydligare. Den låga bältesanvändningen i länets sämsta kommuner, går inte att bygga eller övervaka bort. Om vi fortfarande menar allvar med 0-visionen måste alla trafikanter göras medvetna om att de själva kan spara liv genom att bete sig rätt i trafiken, säger Lars-Eric Abrahamsson Verksamhetsledare NTF Gävleborg.

NTF har för fjärde året i rad mätt bältesanvändningen i tätort i landets samtliga 290 kommuner. 332 700 förare och passagerare i personbil har observerats och till sin hjälp att genomföra mätningarna har NTF haft frivilligorganisationer.
I Gävleborg placerar sig Bollnäs och Ovanåker i topp med 97 %, på sista plats kommer Ockelbo med 79 %

- Bilbältesanvändningen måste bli bättre men det är roligt att se att vi i vissa kommuner är på väg åt rätt håll. I mätningen som gjordes 2013 var genomsnittet för Gävleborg 91 % och i årets mätning har värdet höjts till 92 %. Vi har dock mycket långt kvar till målet som är att 99 % ska använda bilbältet 2020, säger Lars-Eric Abrahamsson.

Bilbältet är den viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i fram- och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid kortare sträckor och låga hastigheter, då det verkligen kan utgöra skillnaden mellan liv och död. I bästa fall klarar vi oss obältade i en krock i ungefär 7 km/tim., förutsatt att du är beredd på kollisionen och är tillräckligt stark för att kunna ta emot dig.

Checklista för god bältesanvändning

1. Använd bältet. Även vid korta resor. De allra flesta olyckor sker i låg fart nära hemmet.
2. Axelbandet över bröstet. Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så att det hamnar rätt i förhållande till din längd.
3. Höftbandet mot låren. Det nedre bandet ska sitta över höftbenet ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsakar inre blödningar.
4. Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt slår du i ratten innan det gör någon nytta.

Diagram jämförelse län i Sverige.

Diagram jämförelse kommuner Gävleborg 2012-20142014-11-25