Årsmötet genomfört

NTF Gävleborgs årsmöte gick av stapeln den 12 mars på Bollnäs Folkhögskola. Årsmöteshandlingarna kompletteras inom kort med årsmötesprotokollet.

Vid årsmötet informerade Marie Centerwall, ordförande i Bollnäs Kommunstyrelse, och Berit Östergårds, trafikingenjör på Bollnäs Kommun, om Bollnäs trafiksäkerhetsarbete.

Mycket har hänt inom NTF-organisationen det senaste året, varför temat denna gång var förändringar och framtid. Hans Moberg, VD för NTF Dalarna, fanns på plats för att tillsammans med Lars-Eric Abrahamsson svara på frågor angående kanslisamarbetet mellan NTF Gävleborg och NTF Dalarna.

Årsredovisningen och Verksamhetsplanen finns att hämta under Styrande dokument.


2013-03-18