Årsmötet 2023 genomfört

Årsmötet 2023 är genomfört med ca 20 deltagare.

De nya stadgarna är nu antagna, och finns här.

Årsmötet 2023 genomfört

2023-04-20