Årsmötet 23 april

På grund av rådande omständigheter kommer årsmötet i år hållas som telefonmöte.
Anmäl senast 9 april om du vill vara med till gavleborg@ntf.se eller tel. 026-12 25 40.
Vi behöver ditt namn, din organisation, ditt telefonnummer och din mailadress.
Mötet börjar kl. 15.00, och vi ringer in oss 15 minuter före.
Telefonnummer, kod och övriga möteshandlingar kommer att distribueras till de som är anmälda i god tid före mötet.

/Styrelsen

Årsmötet 23 april

2020-03-31