Ökat fokus på bälte denna vecka

Alltför många glömmer att använda bältet i Gävleborg

Vid NTFs senaste mätning (hösten 2015) använde 94 procent bilbälte i framsätet. Andelen är stor, men ungefär en tredjedel av de som dog i fjol i trafikolyckor saknade bälte – flera av dem hade kanske överlevt om de använt bälte. I baksätet är bältesanvändningen lägre och i lastbilar och bussar ännu lägre. Är du beredd att chansa?

Andelen som använder bältet i bilen är hög i Sverige, enligt NTFs senaste undersökningen använde 94 procent av alla i framsätet bilbälte. Bältesanvändningen i landet varierar mellan 88 och 98 procent, resultatet för Gävleborg hamnade på 92 procent vilket gav en föga smickrande 16:e plats av landets 23 län. Andelen bältesanvändare i baksätet är lägre, enligt Trafikverket sitter cirka 15 procent obältade. Tidigare mätningar visar att bland lastbils- och busschaufförer samt busspassagerare är andelen ännu lägre.

Sedan många år är det lag på att använda bälte på alla platser där det finns ett bälte; både i bilen, lastbilen och bussen. Under denna vecka, 14 – 20 mars, pågår en av polisens insatsveckor med fokus på bälte. Det innebär att polisen fokuserar extra på bältesanvändningen i sitt dagliga arbete ute i trafiken.

- Bältet är fortfarande den allra viktigaste säkerhetsdetaljen i våra fordon. Genom riktade kontroller gör vi det vi kan för att komma ett steg närmare Nollvisionen genom att få alla att sätta på sig bältet – även i lastbilen och bussen, säger Erling Arvidsson, trafikpolisen Region Mitt.

Lastbilar och bussar är stora och tunga och därmed ofta säkrare än bilar, men även tunga fordon drabbas av trafikolyckor, ofta genom att åka av vägen och välta – då är bältet livsviktigt. Skadorna på en busspassagerare som inte sitter bältad kan bli mycket allvarlig i en olycka, genom att man kastas runt i bussen. Med bältets hjälp sitter man kvar på sin plats och risken för skador minskar avsevärt.

- Vi måste få alla att använda bälte, även de i baksätet och de som åker buss. Ingen ska behöva sätta livet till för att man slarvat med bältet, säger Lars-Eric Abrahamsson, NTF Gävleborg.

Det är lag på att alla som åker bil och buss ska använda bälte. Föraren ansvarar för att passagerare som är under 15 år använder bilbälte eller annan skyddsanordning. Böter för att inte använda bälte är 1500 kr. Om du som förare inte ser till så att minderårig använder bälte är böterna 2500 kr.

Checklista för god bältesanvändning
•Använd bältet. Även vid korta resor. De allra flesta olyckor sker i låg fart nära hemmet.
•Axelbandet över bröstet. Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så det hamnar rätt i förhållande till din längd.
•Höftbandet mot låren. Det nedre bandet ska sitta under höftkammarna ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsakar inre blödningar.
•Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt slår du i ratten innan det gör någon nytta.

Kontaktpersoner:
Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare NTF Gävleborg, 070-313 40 14
Erling Arvidsson, trafikpolisen Region Mitt, 010-567 82 43


2016-03-25