Allt färre använder cykelhjälm!

- fortsatt stora skillnader i användning mellan kommunerna.

En färsk undersökning från NTF visar att användandet av cykelhjälm minskar i alla åldersgrupper jämfört med tidigare år. Endast 21 % av ungdomar i åldern 13-15 år använder cykelhjälm. I åldersgruppen upp till 12 år är användningen 75 % i vårt län.
Användningen totalt i Sverige är 41 %, en liten minskning jämfört med 2013 då den var 42 %.
I Gävleborg minskade användandet från 39 % 2013 till 34 % i år.

Cykeln har blivit ett alternativ till bilen för många. Det är inte bara fler som cyklar till jobbet utan cykling är en alltmer växande motionsidrott. I och med ökad cykling så ökar också olyckorna där cyklister är inblandade. Många gånger blir konsekvenserna av olyckorna allvarliga. Huvudskador är komplicerade och tar lång tid att läka.

- Att använda cykelhjälm är ett enkelt sätt att lindra konsekvensen av en olycka och borde vara en självklarhet för alla. Glädjande nog ser vi att användandet ökar något i vissa kommuner, medan andra har en helt motsatt utveckling, säger Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare vid NTF Gävleborg.

Bland 13-15 åringarna har användningen minskat från 29 % år 2013 till 21 % 2014 och det är ingen skillnad mellan könen. Intervjuade ungdomar tycker att det inte är coolt att använda cykelhjälm och att det förstör frisyren.


NTF:s årliga mätning av cykelhjälmsanvändningen som genomförs i landets samtliga kommuner består av drygt 113 800 observationer. Användningen totalt ligger på 41 % vilket är en procentenhet mindre än 2013. Stockholm är den region i Sverige som är bäst på att använda hjälm med sina 67 %. Västmanland har lite att lära - där når användningen bara upp till 22 %. Gävleborg hamnar på en 13:e plats med 34 %.

- Alla, inklusive NTF, vill att cyklingen i våra städer ska öka, det är bra för folkhälsan och det är bra för miljön men det får inte ske på bekostnad av fler dödade och allvarligt skadade cyklister. Det är modernt att prata säkra gång-och cykelpassager och nya levande städer men någonstans måste vi ändå komma ihåg att den vanligaste cykelolyckan är en singelolycka och då skyddar hjälmen väldigt bra mot de allra allvarligaste skadorna. Det är något man bör tänka på även utanför Stockholm, avslutar Lars-Eric Abrahamsson.


2014-11-04