Alkoholrelaterade dödsolyckor i trafiken ökar sommartid

Under sommarmånaderna sker en ökning av antalet rattfylleribrott. Det är också fler alkoholpåverkade förare som dör i trafikolyckor per månad under maj till augusti jämfört med årets kallare perioder. Polisen gör extra många alkoholkontroller i trafiken V23, 3 - 9 juni.

Under åren 2005 - 2010 omkom 55 alkoholpåverkade förare i trafikolyckor inom Region Mitt. Av dessa var 53 män. I Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor för åren 2005 – 2010 redovisas att de omkomna förarna hade minst 0,2 promille alkohol i blodet. 96 procent var män. Nästan hälften (49 procent) av de omkomna var i åldern 18 – 34 år.

Under sommarmånaderna ökar alkoholkonsumtionen och då ökar också olyckorna. Bilden är identisk när man studerar utfallet av grovt rattfylleri i dödsolyckorna. 46 av de 55 omkomna förarna hade över 1,0 promille alkohol i blodet. Av dessa var 44 män och 2 kvinnor.

Under 2012 påträffades 421 rattfyllerister och 241 drogfyllerister på våra vägar i Gävleborgs län.

Den 3-9 juni genomför Polisen en av sina årligen återkommande insatsveckor med fokus på rattfylleri. Det innebär extra många poliser synliga utefter vägarna och extra många genomförda alkoholutandningsprov.

– Vi ser att rattfylleribrotten ökar under sommaren och vi har sett många tragiska trafikolyckor med påverkade förare de senaste åren, säger Ulf Carnerius Trafikpolischef i Gävleborg. Polisen kommer därför att satsa extra under V23 och ha fokus på ungdomsgruppen och mot resvägar och platser där ungdomar vistas.

– Vi vill att alla ska få en härlig sommar med många festliga och sköna stunder, utan att behöva uppleva att någon i närheten sätter sig bakom ratten när de har druckit, säger Lars-Eric Abrahamsson, NTF Gävleborg.

Alkohol påverkar omdömet. Personer som i nyktert tillstånd aldrig skulle kunna tänka sig att sätta sig bakom ratten kan göra en annan bedömning efter ett besök på krogen, speciellt om det saknas goda kommunikationsmöjligheter. Vi tror att det går att påverka den här typen av felbeslut med hjälp av information, därför sprider NTF budskapet KÖR NYKTER!


För ytterligare information:
Lars-Eric Abrahamsson, NTF Gävleborg, 070-313 40 14.
Ulf Carnerius, Trafikpolsen Gävleborg, 010-567 90 32


2013-05-31