4 av 5 vuxna cyklister i Gävleborg struntar i cykelhjälmen!

Cyklisterna är idag den mest utsatta trafikantgruppen. Det blir allt säkrare att vara bilist i Sverige. Mycket beroende på så kallade 2+1 vägar med mittseparering och en allt intensivare utveckling av säkrare bilar. För cyklisterna har utvecklingen stått still. Trots att de idag är farligare att cykla än att köra bil använder enbart var tredje vuxen cykelhjälm.

- För mig personligen är det självklart att använda cykelhjälm eftersom jag vet hur oskyddat huvudet är och vilka konsekvenser det kan bli vid en trafikolycka. En grundförutsättning för att öka säkerheten vid cykling, är cyklistens egen vilja att skydda sig och använda cykelhjälm. Både myndigheter och kommuner kan göra mer för att öka säkerheten för landets cyklister. De punkter där man blandar bilar med oskyddade trafikanter är mest kritiska, säger Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare NTF Gävleborg.

NTF har genomfört mätning av cykel- och mopedhjälmsanvändningen i landets alla kommuner under första halvan av 2013. Totalt har 95 936 cyklister och 6 460 mopedister observerats. Man kan konstatera att det är långt kvar till målet 2020 då 70 procent av cyklisterna ska använda hjälm. Det finns stora skillnader geografiskt on man tittar över landet.
Cyklisterna i Stockholms län ligger i topp med 66 procent medan Uppsala endast når upp till 25 procent.
Användandet har ökat något bland cyklisterna upp till 15 år, från 53 till 57 procent. Bland vuxna cyklister ligger användningen på samma nivå, d.v.s. drygt 30 procent.

Resultatet för Gävleborg visar att användandet av cykelhjälm har ökat något jämfört med förra året då en likadan mätning utfördes av NTF. Totalt hamnar användandet av cykelhjälm på 40 % i vårt län, en höjning från 2012 med 12 %. Resultatet för barn upp till 15 år är 58 % och för vuxna 17 %.

Hjälmanvändningen bland mopedisterna ser bättre ut och där är vi inte långt ifrån målet 2020. I NTF:s mätning 2013 är användningen i riket 96 procent och målet år 2020 ligger på 99 procent. Resultatet för Gävleborg hamnar på 94 %.

Varje år skadas mer än 2 500 cyklister så svårt att de måste tillbringa minst ett dygn på sjukhus. Hittills i år har 15 personer omkommit i cykelolyckor. 4 personer har omkommit i mopedolyckor under samma period.

Riksdagen beslutade 2009 om ett etappmål för trafiksäkerheten där antalet dödade ska halveras och antalet allvarligt skadade minska med en fjärdedel fram till år 2020. Det motsvarar att max 220 personer ska dödas i vägtrafikolyckor 2020. För att nå detta mål krävs det att alla som vistas i trafiken medverkar och för cyklisterna handlar det främst om att ta på cykelhjälmen.

Kontaktperson NTF Gävleborg:
Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare, 070-313 40 14


2013-09-20