4 av 10 dödade bilförare saknade bälte

Våra bilar och våra vägar blir allt säkrare, men vad du som förare väljer att göra är ändå avgörande. Bilbältet är fortfarande nödvändigt om du ska klara dig helskinnad om olyckan är framme, trots krockkuddar och annan säkerhetsutrustning.

Andelen som använder bältet i bilen är mycket högt i Sverige, enligt den senaste undersökningen så högt som 98 procent av alla bilförare. Trots detta hade 39 procent av de förare som dog i bilolyckor 2013 inget bälte på sig.
Den bältesmätning som NTF Gävleborg genomförde hösten 2013 visar att 91 % av bilförarna i Gävleborg använder bilbältet.

Även i bussen är det lag på att använda bälte, vilket nu är viktigare än någonsin. Sedan den 1 mars får bussar färdas i 100 km/h, om bussen är utrustad med bälte på alla platser. En buss är tung och klarar sig ofta bra i en olycka – förutsatt att alla är bältade. Obältade passagerare kan slå ihjäl både sig själva och andra vid en allvarlig krock, ju högre hastighet desto allvarligare blir krockvåldet.

- Vi måste få alla att använda bälte, även alla som åker buss. Ingen ska behöva sätta livet till för att man slarvat med bältet, säger Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare, NTF Gävleborg.

Under vecka 11 gör polisen en extra satsning på att kontrollera bältesanvändningen. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

- Det är så lätt att sätta på sig bältet idag, ingen kan skylla på att det är obekvämt eller jobbigt – och det räddar liv! Vårt uppdrag är att genom övervakning få alla att använda bältet, säger Ulf Carnerius, Trafikpolischef, Gävleborg.

Det är lag på att alla som åker bil och buss ska använda bälte. Föraren ansvarar för att passagerare som är under 15 år använder bilbälte eller annan skyddsanordning. Böter för att inte använda bälte är 1500 kr. Om du som förare inte ser till så att minderårig använder bälte är böterna 2500 kr.


Kontaktpersoner:
Lars-Eric Abrahamsson, Verksamhetsledare NTF Gävleborg,
070-313 40 14
Ulf Carnerius, Trafikpolischef Gävleborg, 010-567 90 32


2014-03-10