Nyhetsblad nr 5, december 2021

 

Projekt och övriga insatser 2021

Projektåret börjar lida mot sitt slut. 2021 har som 2020 präglats av Coronapandemin. Det har inneburit att vissa uppdrag och träffar har tvingats att ställas in eller skjutas på framtiden. Flera uppdrag har trots allt varit möjliga att genomföra tack vare mycket god hjälp från våra medlemsorganisationer.

Som exempel har användandet av cykel- och mopedhjälm samt bilbältesanvändningen liksom tidigare år räknats i samtliga kommuner även detta år.

Vi har även under 2021 bland annat inventerat hur snöröjning och halkbekämpningen fungerat i Gävle på 14 olika adresser.  

Medlen vi får från Region Gävleborg har även detta år använts till att öka kunskapen hos nyblivna föräldrar med hjälp av MVC och BVC i hela länet.

Trafiksäkerhetsinformationer, riktade till SFI, pensionärsorganisationer och förskolor/skolor har även kunnat genomföras, om än i begränsad omfattning, på grund av smittläget.

Alla dessa insatser har inneburit att NTF även under 2021 kunnat hålla fortsatt högt fokus på trafiksäkerheten för alla som bor och verkar i Gävleborgs län.

 

Äldrerådet

Äldrerådet har träffats två gånger under 2021, ett digitalt möte på våren och ett fysiskt möte på hösten.

Den träff i Gävle med inbjudna representanter från Äldreråden i Uppland, Västmanland, Dalarna och Västernorrland var tvungen att ställas in även detta år.

En gemensam träff planeras att genomföras i Gävle under våren 2022.

 

Trafiksäkerhetsråd

Mötena som trafiksäkerhetsrådet hade planerat att genomföra under 2021 har båda ställts in på grund av Coronapandemin.

2022 hoppas vi att smittläget har stabiliserats så vi kan återuppta våra träffar. Preliminärt datum för första träffen är satt till den 27 april 2022. Inbjudna till trafiksäkerhetsrådet är Trafikverket, Polisen, Länsstyrelsen, länets samtliga 10 kommuner, Region Gävleborg samt X-Trafik.

Syftet med träffarna är att skapa nätverk och diskutera aktuella trafiksäkerhetsfrågor som berör Gävleborgs län.

 

Ta det försiktigt under helgerna

Vi får även råd om att, för hälsans skull, promenera mera. Detta medför risker för fallolyckor. Sätt därför halkskydd på skorna och komplettera med ”gåstavar”!  Använd reflexer så du syns.

Utmana inte sjukvården, de har nog med att ta hand om det ökade antalet covidpatienter.

 

Kom ihåg reflexen!

40 % av alla trafikolyckor där gående är inblandade inträffar när det är mörkt. Genom att använda reflex syns du bättre och risken för att råka ut för en olycka minskar betydligt. Det är viktigt att använda reflex även i stadstrafik, inte bara längs mörka landsvägar. Kom också ihåg att reflex är en färskvara. Värme, vatten och repor från nycklar kan skada och förkorta reflexens livslängd.

 

 

NTF Gävleborgs styrelse och personal tackar för ett bra samarbete under året och önskar er en riktigt

God Jul och Gott Nytt trafiksäkert år!

Nyhetsblad nr 5, december 2021

2021-12-21